Note explicative la situatiile financiare  la 31.12.2019

Document conform cu O1802/2014 cu modificarile ulterioare si O3781/2020

ACTUALIZAT 2020

Cui se adreseaza lucrarea ?


Notele se adreseaza entitatilor care depasesc criteriile pentru a fi considerate microentitati  si care au astfel obligatia de a intocmi si notele explicative.


Cuprins:


Nota 1.Active imobilizate

Nota 2.Provizioane

Nota 3.Repartizarea profitului

Nota 4 . Analiza rezultatului din exploatare

Nota 5 .Situatia creantelor si datoriilor

Nota 6 .Principii, politici si metode contabile

Nota 7.Participatii si surse de finantare

Nota 8.Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Nota 9.Indicatori economico-financiari

Nota 10.Alte informatii


Documentul este in format word, adaptabil in functie de specificul entitatii. 

Contine si o anexa in excel cu tabele de calcul cuprinse in note.


75 de lei (TVA INCLUS)

Completeaza campurile de mai sus, vireaza contravaloarea lucrarii (75 de lei) in contul Nord Vest Consult  SRL (cod fiscal 18007184)

-RO32INGB0000999905205937, ING Bank Cluj

Daca esti nerabdator sa-l primesti mai repede ne poti trimite o copie sau un print screen al dovezii de plata la adresa delia@contzilla.ro.