Note explicative la situatiile financiare  la 31.12.2020

Document conform cu O1802/2014 cu modificarile ulterioare si O58/2021

ACTUALIZAT 2021

75 de lei (TVA INCLUS)

Cui se adreseaza lucrarea ?
Notele se adreseaza entitatilor care depasesc criteriile pentru a fi considerate microentitati  si care au astfel obligatia de a intocmi si notele explicative.
Cuprins:
Nota 1.Active imobilizate Nota 2.Provizioane Nota 3.Repartizarea profitului Nota 4 . Analiza rezultatului din exploatare Nota 5 .Situatia creantelor si datoriilor Nota 6 .Principii, politici si metode contabile Nota 7.Participatii si surse de finantare Nota 8.Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghereNota 9.Indicatori economico-financiariNota 10.Alte informatii
Documentul este in format word, adaptabil in functie de specificul entitatii. Contine si o anexa in excel cu tabele de calcul cuprinse in note.

Completeaza campurile de mai sus, vireaza contravaloarea lucrarii (75 de lei) in contul Nord Vest Consult  SRL (cod fiscal 18007184)

-RO32INGB0000999905205937, ING Bank Cluj

Daca esti nerabdator sa-l primesti mai repede ne poti trimite o copie sau un print screen al dovezii de plata la adresa delia@contzilla.ro.